REKRUTACJA

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KAMIENIU POMORSKIM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ROZPOCZĘTA

 

Drodzy kandydaci

 

Jeśli jesteś osobą wrażliwą na sztukę i muzykę, chcesz rozwinąć swój potencjał intelektualny i zainteresowania muzyczne to zapraszamy do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kamieniu Pomorskim.

 

                                                  Drodzy rodzice      

  

W szkole prowadzona jest nauka gry na: fortepianie, skrzypcach, altówce, akordeonie, gitarze, flecie poprzecznym i saksofonie. Lekcje gry prowadzone są indywidualnie, co daje możliwość dostosowania metod nauczania, przebiegu lekcji, a nawet wymagań dostosowanych do osobowości i możliwości danego dziecka. Zajęcia zbiorowe odbywają się w małych grupach. Nauka odbywa się w cyklu VI-letnim dla młodszych dzieci i IV-letnim dla dzieci starszych
i młodzieży. Zaletą szkoły jest kameralność, czego efektem jest dobra i przyjazna atmosfera.

 

Zapraszamy dzieci i młodzież uzdolnioną muzycznie do nauki w naszej szkole. Szczegółowe informacje o rekrutacji i wnioski o przyjęcie dostępne są na stronie szkoły:

 

·         https://psmkamienpomorski.jimdo.com

 

 

Wypełnione drogą mailową wnioski prosimy przesyłać na adres szkoły:

 

 

 

Więcej informacji uzyskacie Państwo także na szkolnym kanale Youtube, na którym można obejrzeć prezentacje naszych uczniów i dowiedzieć się więcej o naszej szkole:

 

 

 

oraz na szkolnym profilu facebookowym:

 

 

 

 

 

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 Termin składania wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów:

 

od 01.03.2021 do 04.06.2021 r.

 

Termin badania przydatności kandydatów:

 

05.06.2021 r. od godz. 10.00 w sali  nr 10 (II piętro)

 

Harmonogram kolejności i godzin badań poszczególnych kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły najpóźniej do 04.06.2021 r.

 

Kandydatów i ich rodziców/prawnych opiekunów obowiązuje przestrzeganie procedury postępowania w trakcie przebywania na terenie budynku szkoły w okresie pandemii COVID-19 podczas badania przydatności.

 

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 zostanie ogłoszona najpóźniej do 07.08.2021 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.     wniosek, klauzula;

 

2.     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  nauki w szkole muzycznej I stopnia;

 

3.     jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat przedkłada zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art.36 ust.2 pkt 1 ustawy, albo opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole; 

 

4.     oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata;

 

5.     dokument potwierdzający dane dziecka oraz pesel.

 

O PRZYJĘCIE DO:

 

1. klasy pierwszej cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat  albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat, 

 

2. klasy pierwszej cyklu czteroletniego  może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

 

BADANIE PRZYDATNOŚCI POLEGA NA :

 

1. sprawdzenie predyspozycji do nauki na deklarowanym przez rodziców instrumencie (predyspozycje /przeciwwskazania) oraz bierze się pod uwagę wolne miejsca w danej specjalizacji;

2. poczucie rytmu - powtarzanie rytmów o różnym stopniu trudności (wyklaskiwanie);
3. sprawdzenie słuchu - powtarzanie krótkich melodii po ich usłyszeniu, określanie brzmienia akordów (smutne/wesołe), określanie czy melodia się wznosi czy opada itp.;
4. dojrzałość emocjonalna kandydata podczas badania.

 

KOMUNIKAT

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 lutego 2021 r.

 

Informuję, że wnioski kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 są przyjmowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły poprzez mail do 04.06.2021 r. Badania przydatności kandydatów odbędą się w dniu 05.06.20201r. Ogłoszenie o formie oraz godzinach przeprowadzenia badań zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły 4 czerwca 2021 r.

Poniżej znajduje się link do krótkiej prezentacji muzycznej uczniów PSM I st. w Kamieniu Pomorski nagrany w okresie zdalnego nauczania.

Zapraszam do jego obejrzenia i wysłuchania nagrania oraz do nauki w szkole.

https://youtu.be/nJp2QVnLh2Q

 

link do pobrania wniosku (w tytule wiadomości proszę wpisać "wniosek":

 

Wniosek o przyjęcie do PSM I st. w Kamieniu Pomorskim na rok szkolny 2020/21

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI

 

Szanowni Państwo,

 w związku z pracą zdalną szkoły,  proszę o przesyłanie wniosków  o przyjęcie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 wyłącznie drogą elektroniczną na pocztę szkoły: psmkamienpomorski@wp.pl. Druk wniosku w formacie word można pobrać po kliknięciu na poniższy przycisk. W tytule wiadomości proszę wpisać "wniosek". Link znajduje sie poniżej.

 

Dyrektor PSM I st. w Kamieniu Pomorskim

Jolanta Przybycień