RAMOWY PLAN NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

KLASA/

CYKL

NAZWA PRZEDMIOTU

ILOŚĆ GODZ.TYG.

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

I/6

Instrument główny

1,3 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Rytmika

1 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

Kształcenie słuchu

2 godz.

II/6

Instrument główny

1,3 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Rytmika

1 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

Kształcenie słuchu

2 godz.

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. M. Stryczek

 

indywidulane

III/6

Instrument główny

1,3 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Rytmika

1 godz.

p. M. Krzywdzik

 

grupowe

 

Kształcenie słuchu

2 godz.

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. M. Stryczek

p. A. Kask

 

indywidualne

IV/6

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Fortepian dodatkowy

0,6 godz.

p. M. Stryczek

Indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. M. Stryczek

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. J. Kabala

grupowe

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na zespoły instrumentalne)

2 godz.

p. M. Stryczek

grupowe -międzyklasowe

Zespół instrumentalny –akordeonowy, smyczkowy

uczniowie kl. wiolonczeli, altówki i skrzypiec

2 godz.

p. M. Wiśniewski

p. A.Smykowska

 

 

grupowe -międzyklasowe

 

V/6

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Fortepian dodatkowy

0,6 godz.

p. M. Stryczek

Indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. J. Kabala

grupowe

 

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. M. Stryczek

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. J. Kabala

grupowe

 

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na zespoły instrumentalne)

2 godz.

p. M. Stryczek

grupowe -międzyklasowe

Zespół instrumentalny – saksofonowy, smyczkowy, akordeonowy

uczniowie kl. wiolonczeli, altówki i skrzypiec

2 godz.

p. T. Kasperski

p. A. Smykowska

p. M. Wiśniewski

grupowe -międzyklasowe

 

VI/6

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. J. Kabala

grupowe -międzyklasowe

VI/6 i IV/4

 

Zajęcia z akompaniatorem

0,6 godz.

 p. M. Stryczek

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. J. Kabala

grupowe -międzyklasowe

VI/6 i IV/4

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na zespoły instrumentalne)

2 godz.

p. M. Stryczek

grupowe -międzyklasowe

Zespół instrumentalny - saksofonowy

2 godz.

p. T. Kasperski

grupowe -międzyklasowe

 

 

KLASA/

CYKL

NAZWA PRZEDMIOTU

ILOŚĆ GODZ.TYG.

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

II/4

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Fortepian dodatkowy

0,6 godz.

p. M. Stryczek

 

indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. J. Kabala

grupowe

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. M. Stryczek

 

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. J. Kabala

grupowe

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na zespoły instrumentalne)

2 godz.

p. M. Stryczek

grupowe -międzyklasowe

Zespół instrumentalny akordeonowy

2 godz.

 

p. M. Wiśniewski

 

grupowe – międzyklasowe

III/4

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Fortepian dodatkowy

0,6 godz.

p. M. Stryczek

indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe -międzyklasowe

VI/6 i IV/4

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. M. Stryczek

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. J. Kabala

grupowe -międzyklasowe

VI/6 i IV/4

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na zespoły instrumentalne)

2 godz.

p. M. Stryczek

grupowe -międzyklasowe

Zespół instrumentalny akordeonowo -saksofonowy

 

2 godz.

p. A. Smykowska

p. T. Kasperski

grupowe -międzyklasowe