CYKL SZEŚCIOLETNI ROK.SZK. 2019/2020

KLASA/

CYKL

NAZWA PRZEDMIOTU

ILOŚĆ GODZ.TYG.

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

I/6

Instrument główny

1,3 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Rytmika

1 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

Kształcenie słuchu

2 godz.

II/6

Instrument główny

1,3 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Rytmika

1 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

Kształcenie słuchu

2 godz.

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. M. Stryczek

p. A. Kask

p. L. Dmochowska

indywidulane

III/6

Instrument główny

1,3 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Rytmika

1 godz.

p. M. Krzywdzik

 

grupowe

 

Kształcenie słuchu

2 godz.

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. A. Kask

p. M. Stryczek

indywidualne

IV/6

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Fortepian dodatkowy

0,6 godz.

p. M. Stryczek

Indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. M. Stryczek

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. M. Stryczek

grupowe

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na zespoły instrumentalne)

2 godz.

p. M. Stryczek

grupowe -międzyklasowe

Zespół instrumentalny - smyczkowy

uczniowie kl. wiolonczeli, altówki i skrzypiec

 

2 godz.

p. D. Krajka

grupowe -międzyklasowe

 

Zespół instrumentalny saksofonowy

 

2 godz.

p. T. Kasperski

grupowe -międzyklasowe

Zespół instrumentalny akordeonowo -fletowy

 

2 godz.

p. M. Wiśniewski

grupowe -międzyklasowe

 

V/6

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Fortepian dodatkowy

0,6 godz.

p. A. Kask

p. M. Stryczek

Indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe –międzyklasowe

V/6 i III/4

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. A. Kask

p. M. Stryczek

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. M. Stryczek

grupowe –międzyklasowe

V/6 i III/4

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na zespoły instrumentalne)

2 godz.

p. M. Stryczek

grupowe -międzyklasowe

Zespół instrumentalny - smyczkowy

uczniowie kl. wiolonczeli, altówki i skrzypiec

 

2 godz.

p. D. Krajka

grupowe -międzyklasowe

 

Zespół instrumentalny akordeonowo -fletowy

 

 

2 godz.

p. M. Wiśniewski

grupowe -międzyklasowe

 

VI/6

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

Zajęcia z akompaniatorem

0,6 godz.

p. M. Stryczek

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. M. Stryczek

grupowe

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na zespoły instrumentalne)

2 godz.

p. M. Stryczek

grupowe -międzyklasowe

Zespół instrumentalny - smyczkowy

uczniowie kl. wiolonczeli, altówki i skrzypiec

 

2 godz.

p. D. Krajka

 

 

 

grupowe -międzyklasowe

 

Zespół instrumentalny akordeonowo -fletowy

 

 

2 godz.

p. M. Wiśniewski

grupowe -międzyklasowe

 

 

                                   CYKL CZTEROLETNI ROK.SZK. 2019/2020

KLASA/

CYKL

NAZWA PRZEDMIOTU

ILOŚĆ GODZ.TYG.

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

I/4

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

III/4

Fortepian dodatkowy

0,6 godz.

p. M. Stryczek

indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe i międzyklasowe

V/6 i III/4

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. M. Stryczek

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. M. Stryczek

grupowe i międzyklasowe

V/6 i III/4

Zespół instrumentalny saksofonowy

2 godz.

 

p. T. Kasperski

 

 

grupowe – międzyklasowe