KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W KAMIENIU POMORSKIM

 

 

 

WRZESIEŃ 2019

 

Lp.

WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawach m. in.:

- organizacji roku szkolnego,

- przydziału stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

- dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

31.08.2019

 

Dyrektor, kierownik ds. nadzoru pedagogicznego, nauczyciele.

2.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Spotkanie dyrektora z rodzicami w sprawach:

- ramowego planu nauczania na rok 2019/20,

- informacji o konsekwencjach otrzymania negatywnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych,

03.09.2019

Dyrektor

3.

Zebranie Rady Uczniów z samorządem uczniowskim w sprawach:

- sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Uczniów za rok szk. 2018/2019,

- wybory do Rady Uczniów.

03.09.2019

Opiekun samorządu uczniowskiego                M. Stryczek

Rada Uczniów

4.

Spotkania z rodzicami w sprawach m. in.:

- zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i sposobem oceniania w poszczególnych klasach;

- warunków uzyskania wyższej oceny rocznej niż przewidywana;

Do 30.09.2019

Nauczyciele instrumentów głównych

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawach:

- plan nadzoru pedagogicznego

- plan wychowawczo – profilaktyczny na rok szk. 2019/2020,

- organizacja uroczystego pasowania uczniów klas pierwszych,

- szkolenie z zakresu wdrażania dziennika elektronicznego MobiReg,

- plan WDN

14.09.2019

 

Dyrektor, kierownik ds. nadzoru pedagogicznego, nauczyciele

 

 

T. Kasperski

 

Lider WDN

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2019

 

Lp.

WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Koncert podczas inauguracji roku akademickiego UTW

04.10.2019

godz.10.00

T. Kasperski, M. Stryczek

2.

Koncert podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

październik 2019

nauczyciele

3.

Zebranie Rady Rodziców z rodzicami w sprawach:

- sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019,

- wybory do Rady Rodziców

15.10.2019

godz. 16.00

Rada Rodziców

4.

Pasowanie uczniów klas pierwszych i szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

15.10.2019

godz. 17.00

Scenariusz: N. Szwarczak,

Zaproszenia: T. Kasperski

Prowadzący: T. Kasperski, uczeń

Część artystyczna: wszyscy nauczyciele

Opieka nad uczniami klas pierwszych: M. Krzywdzik;

Dyplomy, teczki: Rada Rodziców;

Kronika Szkoły: Rada Uczniów.

3.

Przesłuchania techniczne wszystkich uczniów od klasy II, bez pianistów

22-26.10.2019

Kierownik ds. nadzoru pedag., nauczyciele instrumentaliści (nie pianiści)

4.

Szkolny konkurs Miniatura S. Suzuki

29.10.2019

N. Szwarczak, D. Krajka, M. Stryczek

 

LISTOPAD 2019

 

Lp.

WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Wszystkich Świętych – dzień wolny dla uczniów, nauczycieli i pracowników.

01.11.2019

____________________

2.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

02.11.2019

____________________

3.

Koncert patriotyczny

09.11.2019

godz. 12.00

Scenariusz: A. Kask

Zaproszenia: T. Kasperski

Prowadzący: A. Kask, uczeń

Część artystyczna: wszyscy nauczyciele

Chór szkolny – p. M. Stryczek

4.

Miejskie obchody Święta Niepodległości - złożenie kwiatów pod pomnikiem, udział w uroczystości.

11.11.2019

Opiekun samorządu uczniowskiego, Rada Uczniów

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawach:

- planu budżetu na rok 2020,

- planu kontroli zarządczej,

- podsumowania przesłuchań technicznych,

- szkolenia z zakresu awansu zawodowego.

16.11.2019

godz. 13.30

Dyrektor, Lider WDN, kierownik ds. nadzoru pedagogicznego

 

 

Anna K. Kask

 

 

 

GRUDZIEŃ 2019

 

Lp.

WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Szkolny etap przesłuchań CEA

18-20.12.2019

Kierownik ds. nadzoru pedag., nauczyciele instrumentaliści.

2.

Wigilia szkolna

21.12.2019

Scenariusz, prowadzenie:  D. Krajka, M. Wiśniewski,

Zaproszenia: T. Kasperski

Część artystyczna wszyscy nauczyciele instrumentów głównych, rytmiki, zespołów i chóru

Poczęstunek: Rada Rodziców

3.

Zimowa przerwa świąteczna

24-31.12.2019

____________________

 

STYCZEŃ 2020

 

Lp.

WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Nowy Rok – dzień wolny dla uczniów, nauczycieli i pracowników.

01.01.2020

_____________________

2.

Koncerty klasowe – półroczne.

07– 17.01.2020

Nauczyciele instumentów głównych, akompaniatorzy

3.

Wystawienie ocen śródrocznych w dziennikach zajęć

do 11.01.2020

 nauczyciele

4.

Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawach:

- klasyfikacji za I półrocze,

- przebiegu ewaluacji wewnętrznej,

- informacji z nadzoru pedagogicznego.

18.01.2020

godz. 10.00

 

Dyrektor, kierownik ds. nadzoru pedagogicznego, przewodniczący zespołu ds. ewaluacji, nauczyciele

5.

Zakończenie I półrocza

18.01.2020

________________________

6.

Wywiadówki z rodzicami w sprawach:

- informacji o postępach uczniów w nauce,

- przygotowań do ogólnopolskich testów uczniów klas VI cyklu sześcioletniego z przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne.

21 – 25.01.2020

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

LUTY 2020

 

Lp.

WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Zabawa „walentynkowa”

 

06.02.2020

nauczyciele pracujący w piątki, Samorząd Uczniowski

2.

Ferie zimowe

10-23.02.2020

_______________________

 

MARZEC 2020

 

Lp.

WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Rozpoczęcie rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

01.03.2020

Komisja Rekrutacyjna

2.

Koncert muzyki filmowej z okazji Dnia Kobiet

07.03.2020

Scenariusz: D. Krajka

Zaproszenia: T. Kasperski.

Prowadzący: panowie

Część artystyczna: wszyscy nauczyciele

3.

Test zewnętrzny (CEA) badania jakości kształcenia przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne

marzec 2020

Dyrektor

4.

Przesłuchania techniczne uczniów klasy fortepianu

28.03.2020

Nauczyciele pianiści

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ 2020

 

Lp.

WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Projekt „Uśmiechnij się i powiedz Dzień dobry”

07-08.04.2020

A. Kask, L. Dmochowska, M. Stryczek, Rada Rodziców, Rada Uczniów, Samorząd Uczniowski

2.

Szkolny konkurs czytania a'vista instrumentów smyczkowych

07.04.2020

D. Krajka, nauczyciele instrumentów smyczkowych

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

09-14.04.2020

___________________________

 

 

 

MAJ 2020

 

Lp.

WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Święto Pracy - dzień wolny dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

01.05.2020

_________________________

2.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

02.05.2020

_________________________

3.

Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja

03.05.2020

Rada Uczniów, opiekun Samorządu Uczniowskiego

4.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych ze wszystkich przedmiotów w dziennikach zajęć.

do 09.05.2020

Wszyscy nauczyciele

5.

Wywiadówki z rodzicami:

- informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

11.05- 13.05.2020

wszyscy nauczyciele

6.

Złożenie w sekretariacie szkoły potwierdzeń odbioru przez rodziców informacji o przewidywanych ocenach rocznych.

13.05.2020

Nauczyciele instrumentów głównych

7.

Koncerty klasowe

12-15.05.2020

Nauczyciele instrumentów głównych

8.

Badanie przydatności kandydatów do klas pierwszych.

16.05.2019

godz. 15.00

Komisja Rekrutacyjna

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawach:

- projektu arkusza organizacyjnego na rok szk. 2020/2021,

- raportu z ewaluacji wewnętrznej,

- sprawozdania z realizacji kontroli zarządczej,

- szkolenie Rady Pedagogicznej „Jakie są ogniwa lekcji i jak je prawidłowo zaplanować i przeprowadzić”.

23.05.2020

godz. 13.30

Dyrektor, Przewodniczący Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznej

 

 

Opiekunowie stażu

10.

Egzaminy promocyjne i końcowe z instrumentu głównego od klasy drugiej obu cykli nauczania.

26-29.05.2020

Komisje Egzaminacyjne

 

 

 

 

 

CZERWIEC-SIERPIEŃ 2020

 

Lp.

WYDARZENIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Koncert uczniów fortepianu dodatkowego

03.06.2020

godz.17.00

Nauczyciele przedmiotu

2.

Piknik rodzinny z koncertem pierwszoklasisty.

06.06.2020

M. Kostecki, M. Wiśniewski, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i nauczyciele

3.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych w dziennikach zajęć.

do 06.06.2020

nauczyciele

4.

Święto, dzień wolny dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

11.06.2020

____________________

5.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

12.06.2020

____________________

6.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Zebranie rady pedagogicznej w sprawach:

- klasyfikacji rocznej.

 

13.06.2020

godz. 10.00

Dyrektor, kierownik ds. nadzoru pedagogicznego

7.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

27.06.2020

godz. 10.00

Scenariusz: A. K. Kask, L. Dmochowska, E. Głowacka

Część artystyczna (występ laureatów konkursów): nauczyciele

Rada Rodziców, Rada Uczniów.

8.

Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

30.06.2019

godz. 10.00

Dyrektor, kierownik ds. nadzoru pedagogicznego, nauczyciele.

9.

Ferie letnie

27.06-31.08.2020

____________

___________________________