Obowiązki uczniów w przypadku ogłoszenia nakazu ewakuacji

 

Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, korytarzu, auli,   po usłyszeniu sygnału alarmu ewakuacyjnego powinien zachować spokój, ciszę oraz bezwzględnie stosować się do poleceń nauczyciela lub pracowników szkoły, w tym: 

·        spakować swoje rzeczy osobiste do teczek (zgodnie z poleceniem nauczyciela zostawić je w klasie lub zabrać na miejsce ewakuacji), 

·        zamknąć na polecenie nauczyciela wszystkie okna,

·        ustawić się w parach w kierunku wyjścia z klasy, 

·        na komendę nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem w sposób uporządkowany, udać się do wyjścia ewakuacyjnego (jeśli w momencie ogłoszenia ewakuacji uczniowie znajdują się poza salą lekcyjną wykonują polecenia osób kierujących ewakuacją). 

 

W czasie ewakuacji uczniowie pomagają sobie wzajemnie, opiekują się osobami niepełnosprawnymi.

 

Niezwłocznie meldują nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np. 

- informacje o uczniach przebywających poza klasą (np.: w toalecie), 

- przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.

 

W przypadku zadymienia na polecenie nauczyciela poruszamy się w pozycji pochylonej lub na czworakach utrzymując kontakt z prawą ścianą. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie.

 

 

W przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych należy zamknąć się                                   w najbardziej odległej klasie i niezwłocznie w dostępny sposób informować                   o potrzebie ewakuacji osoby już ewakuowane.  Bez polecenie nauczyciela nie wolno ci opuszczać miejsca punktu zbiorczego. Należy czekać na dalsze wskazówki od osób odpowiedzialnych za ewakuację.